Фондация "Генерация"

8:29 AM
Жени предприемачи от Лом получават менторска подкрепа

10 млади жени и момичета от 15 до 35 години от Лом ще бъдат включени в инициатива за овластяване чрез насърчаване на предприемачеството. В рамките на проекта WENTPower участничките ще получат обучение, менторска и консултантска подкрепа при разработване на бизнес план, а две от тях - стипендия за участие в Младежка предприемаческа борса през 2019 г. в София. Борсата се организира от фондация „Каузи“ и ще се проведе за осми път. Целта й е да срещне бизнес и социални идеи в начален етап с потенциални инвеститори – финансиращи програми и организации, банки, бизнес ангели. Всяка година стартиращи предприемачи получават лични консултации от представители на организации и институции по отношение на оформянето на бизнес и социалните си идеи. Тенденция в последните години е акцентът върху социалното предприемачество и едни от най-успешните практики на Борсата са именно в тази сфера.

Подборът на участничките в проекта WENTPower ще се извърши на база на формуляр за кандидатстване, които ще се подават онлайн или интервю с организаторите. Кандидатките ще описват идеята си, потенциала да развитие и екипа. Избраните ще преминат обучения по бизнес и маркетингово планиране, финансиране, корпоративна социална отговорност и презентационни умения. След това в продължение на три месеца ще получават безплатни консултации по разработването на бизнес план. Най-добрите два плана ще получат стипендии за участие в Младежката предприемаческа борса 2019. Ще бъде разработен кратък наръчник с практична информация за стартиране на бизнеса – правна уредба, основни документи и процедури, през които трябва да се премине при регистриране на фирма или неправителствена организация, изисквания за водене на счетоводство и списък с контакти на институциите, които имат отношение към бизнеса. Проектът се финансира от Българския фонд за жените, адресира социални предизвикателства, които са актуални за града и региона на Лом – бедност, социално изключване, домашно насилие, и дава предприемачеството като алтернативна кариерна и житейска пътека. Формата за кандидатстване можете да намерите тук. Повече информация можете да поискате на office@generation-bg.org и на телефон +359 888 135 852 – Сребрина Ефремова.

Views: 250 | Added by: srebrina_efremova | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar