Фондация "Генерация"

11:31 AM
Придобиването на нови умения е основна причина младите хора да се включват в доброволчески инициативи

Над 70% от младите хора, участвали в обучение по методика на проект „Екохлапета“, са посочили като основна причина да се включват в доброволчески инициативи опитът и новите умения, които ще придобият по време на участието си. На второ място като резултат от анкетното проучване сред младежи от град Лом между 15 и 19 години е усещането за обществен принос с участието в екологични, културни или социални кампании. Данните сочат още, че младите хора се включват в инициативи, организирани от училището, общината или друга организация, но нямат нагласи и умения да се самоорганизират по важни за тях самите теми.

В тази връзка беше организирано обучение за насърчаване на доброволчеството, повишаване на уменията за организиране на самостоятелни доброволчески кампании и инициативи и запознаване с два защитени вида, обитаващи териториите около Лом – растението вълнеста козя брада и птицата пчелояд. В него се включиха 30 активни младежи от Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“, гр. Лом, които в продължение на два дни надграждаха с работа в групи, дискусии и ролеви игри уменията си за опазване на природата и систематизираха знанията си за защитените видове и територии.

Обучението се извърши по методология, разработена от експерти на фондация „Генерация“, в изпълнение на проект „Екохлапета“, който се финансира от програмата „Мтел екогрант – природа с бъдеще“. Като следваща стъпка младите хора ще адаптират знанията си по отношение на двата защитени вида, така че да са разбираеми от деца между 4 и 7 години и ще проведат екозанимания в пет детски градини в Лом. Малчуганите ще бъдат обучени за опазването на околната среда чрез приказки, картинни разкази и мултимедийни презентации. Заедно с учениците те ще засаждат растения и ще се учат да се грижат за тях. Проектът предвижда и дейности насочени към родителите и педагогическия персонал на детските градини. 

 

Цялата методика за обучение "Екомладежи" можете да намерите тук. 

Брошура с повече информация за двата защитени вида можете да свалите тук. 

Views: 203 | Added by: srebrina_efremova | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar