Фондация "Генерация"

1:28 AM
Повече от половината млади хора в Лом нямат информация за възможности за развитие

52% от младите хора в Лом, включени в анкета за проучване на нуждите им, твърдят, че не участват в обучения или други неформални дейности, тъй като нямат информация за тях. Фондация „Генерация” и Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“ проведоха проучване за потребностите на младите хора на младите хора, на възраст 15-29г. от град Лом. Проучването е осъществено в рамките на проект „Заетост и доброволчество за активни младежи”, чиято основна цел е активизиране на гражданското участие и създаване на умения за заетост на младите хора от град Лом, на възраст между 15 и 29 г. Проектът се финансира от Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.

Анкетирани бяха 135 младежи от същия възрастов интервал, а интервюирани бяха 12 заинтересовани страни – институции и представители на местния бизнес.

77 от анкетираните младежи са работили до момента, като от тях трудово правоотношение не са прекратявали 17 души. Останалите посочват като основни причини напускане поради ниско заплащане или конфликти на работното място, преместване в друг град и съкращения на персонала поради фалит на работодателя. Най-много от младите хора са посочили, че тяхната отговорност, като лично качество и уменията им за работа в екип са техните предимства, които най-много им помагат в работата. От друга страна това, което смятат, че им липсва най-много в работата е липсата на владеене на чужди езици.

54 от анкетираните заявяват, че се включват в неформални обучения, като тези които не участват в подобни активности са значително повече – 71 души. Най-често посочваната от тях причина е липсата на информация за провеждането на обучения и други неформални дейности. Желание за включване в бъдещи подобни дейности изявяват мнозинството от тях- 113 души. По-голямата част от анкетираните са се включвали в доброволчески инициативи – 72 души, като само 13 от всички 135 твърдят, че нямат желание за включване в доброволчески инициативи и в бъдеще

75% от анкетираните младежи заявяват, че имат желание за собствен бизнес. А на въпроса „Информирани ли сте достатъчно за възможностите относно вашето бъдещо развитие?” едва 21% се чувстват напълно уверени и информирани.

От проведените интервюта пък стана ясно, че качествата, които превръщат младите хора в ценни служители са тяхната възприемчивост, комуникативност, енергичност и по-лесното справяне с новите технологии. Като пречки пред младите хора интервюираните описват липсата на мотивация , често поради ниското заплащане, липсата на знания, умения, опит и трудова дисциплина.

Проведеното проучване послужи за основа на планиране на следващите дейнсоти в проекта – 2 обучения за подобряване на уменията за заетост на младите хора и среща от типа „връстници обучават връстници“ с представители на Софийски ученически съвет на тема самоуправление.

Целият текст на проучването можете да намерите тук

 

      Проектът "Заетост и доброволчество за активни младежи" се финансира от
                                          Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта

Views: 43 | Added by: srebrina_efremova | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar