Над 70% от младите хора, участвали в обучение по методика на проект „Екохлапета“, са посочили като основна причина да се включват в доброволчески инициативи опитът и новите умения, които ще придобият по време на участието си. На второ място като резултат от анкетното проучване сред младежи от град Лом между 15 и 19 години е усещането за обществен принос с участието в екологични, културни или социални кампании. Данните сочат още, че младите хора се включват в инициативи, организирани от училището, общината или друга организация, но нямат нагласи и умения да се самоорганизират по важни за тях самите теми.

В тази връзка беше организирано обучение за насърчаване на доброволчеството, повишаване на уменията за организиране на самостоятелни доброволчески кампании и инициативи и запознаване с два защитени вида, обитаващи териториите около Лом – растението вълнеста ... Read more »

Views: 247 | Added by: srebrina_efremova | Date: 2016-09-29 | Comments (0)

Фондация „Генерация“ и Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“, гр. Лом организират обучение за млади хора между 15 и 19 години, целящо да създаде умения и да ги насърчи да организират доброволчески инициативи. Освен това обучението запознава участниците с два защитени вида, които се срещат на територията на Лом – растението вълнеста козя брада и птицата пчелояд. Като краен резултат участниците ще изработят сценарий за екологични занимания с деца от 5 детски градини, на които трябва да предадат наученото и да създадат навици за опазване на природата.

Обучението е част от проект „Екохлапета“, финансиран от „Мтел екогрант - природа с бъдеще“. 

Програма на обучението можете да намерите тук

Views: 65 | Added by: srebrina_efremova | Date: 2016-09-19 | Comments (0)

Ученици от Общински клуб „Екология и опазване на околната среда“-гр. Лом се включиха в проект „Сливи за смет“ за информиране на населението от пограничния регион с Румъния за състоянието на защитените територии по НАТУРА 2000 и влажните зони по поречието на река Дунав от Видин до Оряхово. Младите хора работят конкретно за разпространение на информация за два защитени вида, обитаващи територията на Лом – растението вълнеста козя брада и птицата пчелояд. Вълнестата козя брада е критично застрашен от изчезване вид заради това, че хората разрушават местообитанието му - чрез добив на пясък от Дунава, паша и изпотъпкване от селскостопанските животни и замърсяване на реката и брега. Включен е в Закона за биологичното разнообразие, в Червената книга на Република България, както и в НАТУРА 2000. Пчелоядът е застрашен и защитен вид, числеността ... Read more »

Views: 463 | Added by: srebrina_efremova | Date: 2016-08-26 | Comments (0)

30 ученици от 8 до 12 клас от Лом ще се включат в проект за опазване на околната среда, в който ще учат на любов към природата деца от пет детски градини. Младежите ще бъдат обучени по специално разработена методика за насърчаване на доброволчеството, стимулиране на гражданското съзнание и подобряване на отношението към околната среда.

След обученията самите те ще предават придобитите знания и умения на 250 деца от пет детски градини в града (ЦДГ „Снежанка“, ЦДГ „Червената шапчица“, ЦДГ „Звънче“, ЦДГ „Калинка“, ЦДГ „Звездица“). За малчуганите ще бъдат проведени занимания под формата на приказки, картинни разкази и мултимедийни презентации. Предвиждат се и практически занимания, които да провокират детското любопитство към природата и по-специално към два застрашени вида, които са разпространени на територията на Лом – растението вълнеста козя брада и птицата пчелояд. Инициативата е част от проекта „Екохл ... Read more »

Views: 64 | Added by: srebrina_efremova | Date: 2016-06-09 | Comments (0)

« 1 2