Фондация "Генерация"

3:12 PM
250 деца от Лом се учат да опазват защитените видове

От 18 октомври до края на месеца 250 деца от Лом от 5 детски градини ще участват в екологични занимания, целящи да ги запознаят с биоразнообразието в региона, защитените видове растения и животни и защо е важно да се пазят. Акцент в беседите ще са два конкретни вида – растението вълнеста коза брада и птицата пчелояд. Инициативата е част от проект „Екохлапета“, финансиран от „Мтел екогрант – природа с бъдеще“, който се изпълнява от Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“ в партньорство с фондация „Генерация“.

Екологичните занимания ще се проведат от младежи доброволци, преминали през специално обучение за развитие на уменията за работа по екологични тематики. Учениците сами разработват сценария и материалите за беседите като следват предварително зададена от обучителния екип методика. Малчуганите ще бъдат обучени за опазването на околната среда чрез приказки и картинни разкази. Заедно с учениците децата ще засаждат растения и ще се учат да се грижат за тях. Младите еколози подготвят и три мултимедийни презентации, посветени на пчелояда, вълнестата козя брада и защитените територии в региона, които ще представят до края на ноември на свои съученици. Проектът предвижда и дейности насочени към родителите и педагогическия персонал на детските градини. Разработена е книжка със стихотворения и активности, подходящи за деца между 4 и 7 години, която ще бъде подарена на всяко дете (Вж. Приложение).

Двата защитени вида, на които ще се обърне специално внимание, се срещат изключително на територията на Лом. Пчелоядът е една от най-красивите птици, която може да се види у нас. Пчелната отрова не му действа, поради което един пчелояд може да унищожи дневно стотици летящи пчели. Заплахи за него са унищожаването на местата за гнездене и използването на химични препарати срещу насекоми по растенията. Той е застрашен и защитен вид и избиването му се преследва от закона.

Вълнестата козя брада се среща по брега на Дунава при селата Орсоя и Сливата. Тя е критично застрашен от изчезване вид заради това, че хората разрушават местообитанието й - чрез добив на пясък от Дунава, паша и изпотъпкване от селскостопанските животни и замърсяване на реката и брега. Включена е в Закона за биологичното разнообразие, в Червената книга на Република България, както и в НАТУРА 2000.

 

 

График за заниманията в детските градини, 10.30 часа:

  • 18 октомври – 1 ЦДГ „Снежанка“
  • 21 октомври – 12 ЦДГ „Звънче“
  • 25 октомври – 2 ЦДГ „Червената шапчица“
  • 27 октомври – 7 ЦДГ „Калинка“
  • 28 октомври - 3 ЦДГ „Звездица“
Views: 174 | Added by: srebrina_efremova | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar