Фондация "Генерация"

4:27 PM
20 ученици от Лом се обучават на самоуправление

Представители на Софийски ученически съвет (СУС) по покана на Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“ и фондация „Генерация” проведе обучение на 20 младежи от Лом под формата на обмен на добри практики на тема ученическо самоуправление. Целта на обучението беше СУС като изградена и работеща структура да предаде опита в конструирането и управлението на ученическа организация на млади хора от Лом, които от своя страна да инициират създаването на такъв съвет в Профилирана гимназия „Найден Геров“ в града.

Учениците, които бяха част от обучението научиха разликите между ученически парламент и съвет, задължителните звена и на двете организации, начините за провеждане на избори и административните процедури, които трябва да се следват при функционирането на съвета. Най-интересни за тях бяха конкретните примери за инициативи на СУС, с които са постигнали значителни резултати за подобряване на живота на учениците и процеса на обучение в училищата. В следващите седмици в ПГ „Найден Геров“ ще бъдат проведени избори за ученически съвет.

Инициативата е част от проект „Заетост и доброволчество за активни младежи“, финансиран от Национална програма за младежта (2016-2020) от Министерство на младежта и спорта. Насочен е към младите хора на възраст 15-29 г. от град Лом и неговата основна цел е активизиране на гражданското участие и създаване на умения за заетост.

 

 Проектът "Заетост и доброволчество за активни младежи" се финансира от
                                   Национална програма за младежта (2016-2020)
                                         на Министерство на младежта и спорта

Views: 187 | Added by: srebrina_efremova | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
avatar