Гражданско участие, парламент, демокрация, избори и политики са само част от термините, с които ще се запознаят младежи от Лом по време на обучение, което цели да ги мотивира да участват активно в живота на града и местната общност. Обучението е част от инициатива на фондация „Генерация“, която цели създаването на младежки консултативен орган към Кмета на Община Лом, който да участва активно в обществения живот в града, както и да допринася с енергия и идеи за подобряването на средата, в която живеят младите хора.

... Read more »

Views: 313 | Added by: srebrina_efremova | Date: 2020-10-12 | Comments (0)