52% от младите хора в Лом, включени в анкета за проучване на нуждите им, твърдят, че не участват в обучения или други неформални дейности, тъй като нямат информация за тях. Фондация „Генерация” и Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“ проведоха проучване за потребностите на младите хора на младите хора, на възраст 15-29г. от град Лом. Проучването е осъществено в рамките на проект „Заетост и доброволчество за активни младежи”, чиято основна цел е активизиране на гражданското участие и създаване на умения за заетост на младите хора от град Лом, на възраст между 15 и 29 г. Проектът се финансира от Национална програма за младежта (2016-2020) на Министерство на младежта и спорта.

Анкетирани бяха 135 младежи от същия възрастов интервал, а интервюирани бяха 12 заинтересовани страни – институции и представители на местния бизнес.

77 от анкетираните младежи са работили до момента, като от тях трудово правоотн ... Read more »

Views: 140 | Added by: srebrina_efremova | Date: 2017-03-16 | Comments (0)