Представители на Софийски ученически съвет (СУС) по покана на Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“ и фондация „Генерация” проведе обучение на 20 младежи от Лом под формата на обмен на добри практики на тема ученическо самоуправление. Целта на обучението беше СУС като изградена и работеща структура да предаде опита в конструирането и управлението на ученическа организация на млади хора от Лом, които от своя страна да инициират създаването на такъв съвет в Профилирана гимназия „Найден Геров“ в града.

Учениците, които бяха част от обучението научиха разликите между ученически парламент и съвет, задължителните звена и на двете организации, начините за провеждане на избори и административните процедури, които трябва да се следват при функционирането на съвета. Най-интересни за тях бяха конкретните примери за ин ... Read more »

Views: 290 | Added by: srebrina_efremova | Date: 2017-03-08 | Comments (0)