Фондация „Генерация“ и Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“, гр. Лом организират обучение за млади хора между 15 и 19 години, целящо да създаде умения и да ги насърчи да организират доброволчески инициативи. Освен това обучението запознава участниците с два защитени вида, които се срещат на територията на Лом – растението вълнеста козя брада и птицата пчелояд. Като краен резултат участниците ще изработят сценарий за екологични занимания с деца от 5 детски градини, на които трябва да предадат наученото и да създадат навици за опазване на природата.

Обучението е част от проект „Екохлапета“, финансиран от „Мтел екогрант - природа с бъдеще“. 

Програма на обучението можете да намерите тук

Views: 206 | Added by: srebrina_efremova | Date: 2016-09-19 | Comments (0)