Обучения

 

Умения за заетост

Изграждане на умения за подготовка при кандидатстване за работа, разработване на автобиография и мотивационно писмо, презентация по време на интервю за работа, насърчаване на трудова дисциплина и навици. Бизнес планиране и предприемачество. 

Дигитални умения

Обучение за изграждане на базови умения за работа с програми за текстообработка, разработване на презентации, работа в социални мрежи и с електронна поща. 

Гражданство

Запознаване с гражданските права и задължения, системата за функциониране на държавата, функции на институции и организации, насърчаване на гражданското включване и развитие на гражданското общество. Изграждане на базови умения за активно участие в процеса на вземане на решения. 

Екология

Насърчаване на отговорното поведение чрез изграждане на екологично самосъзнание и създаване на умения за опазване на околната среда. 

 

Клубове

Насърчаване и подпомагане на самоорганизирането в неформални групи по интереси за осмисляне на свободното време. 

 

Кампании и инициативи

Организиране на информационни и други кампании, насърчаване на организирането на инициативи от и за младите хора.