Предоставяне на консултантски услуги в областта на бизнес развитието на иновативни младежки проекти

Оказване на консултантска помощ при създаване и развитие на иновативно предприятие по проект "Техностарт - насърчаване на иновационната активност на младите хора в България", финансиран от Министерство на икономиката и енергетиката. 

Екохлапета

Основната цел на проекта е създаване на знания и умения за опазване на околната среда в деца в най-ранна детска възраст (II, III и IV група в детски градини) в град Лом чрез насърчаване на доброволческите дейности сред младежите и създаване и прилагане на интерактивна методика за учене чрез опит.

Основните дейности в рамките на проекта са:

  • Разработване и прилагане на Методика за обучение на млади хора за работа с деца
  • Подготовка на обучителни материали за децата
  • Организиране и провеждане на заниманията с деца

В изпълнението се включиха 250 деца от 5 детски градини (ДГ „Снежанка“, ДГ „Червената шапчица“, ДГ „Звънче“, ДГ „Калинка“, ДГ „Звездица“) и 30 младежи от Общински ученически клуб "Екология и опазване на околната среда". гр. Лом. За малчуганите бяха проведени занимания под формата на приказки, картинни разкази и мултимедийни презентации. Всяко получи книжка със стихотворения и екологични задачи. Проведоха се и практически занимания, които да провокират детското любопитство към природата и по-специално към два застрашени вида, които са разпространени на територията на Лом – растението вълнеста козя брада и птицата пчелояд. 

„Децата са естествен проводник на посланията и знаем, че така най-лесно и бързо ще стигнем и до техните родители“, смята Румяна Цветева – ръководител на екоклуба и на проекта. „Като траен резултат след приключване на проекта ще имаме разработена методика за стимулиране на гражданската активност и доброволчеството на младите хора. Тя ще бъде съобразена с възрастта им и ще включва похвати от неформалното образование“, сподели Сребрина Ефремова – експерт от фондация „Генерация“, като допълни, че основната цел е да се подобри качеството на екологичното образование, както за младите хора от 15 до 19 години, така и за децата в детските градини. Проектът се финансира от програмата "Мтел екогрант - природа с бъдеще"

Методиката за обучение на млади хора можете да намерите тук.

Заетост и доброволчество за активни младежи

Проектът е финансиран от Национална програма за младежта (2016-2020) от Министерство на младежта и спорта и изпълняван от фондация „Генерация” и Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда“. Основната цел на проекта е активизиране на гражданското участие и създаване на умения за заетост на младите хора от град Лом, на възраст между 15 и 29 г. По време на изпълнението му беше проведено анкетно проучване сред млади хора и работодатели в Лом с цел да се установят пропуските в знанията и уменията на младите хора, 40 младежи от Лом бяха обучени на умения за заетост. Младите хора от града се запознаха със същността на ученическото самоуправление и бяха проведени първите избори за ученически парламент в града. Младите хора получиха Наръчник за управление на неправителствени организации като основно помагало в активните им граждански инициативи. 

Проучването можете да намерите тук. 

Наръчник за управление на младежка организация можете да намерите тук. 

Библиотеката – място за учене и забавления

Проектът е с водещ партньор Народно читалище "Постоянство" 1856, гр. Лом и се финансира от Фондация „Глобални библиотеки – България“. Цели да бъдат създаден устойчив инструментариум за подпомагане на създаването на умения за четене и писане у най-малките като ще бъдат ползвани традиционни методики като Монтесори, които ще бъдат адаптирани към нуждите и възможностите на местната общност в Лом. Насочен е към децата, но предвижда включване и на родители и педагози. Фондация "Генерация" се включва с провеждане на занимания за ранно обучеение и стимулиране на четенето на деца от 3 до 7 години във всички детски градини в града. Провеждат се и открити уроци с деца и родители като се цели заниманията с достъпни материали да се провеждат и вкъщи. В рамките на проекта ще бъде издаден и онлайн наръчник за родители и учители. 

Наръчникът можете да намерите тук. 

WENTPower
Женското предприемачество - сила за независимост 

С реализирането на проекта фондация „Генерация“ в партньорство с фондация „Каузи“ целят насърчаването и подпомагането на предприемачеството като инструмент за овластяване на млади жени и момичета от Лом. Проектът адресира социални предизвикателства, които са актуални за града – бедност, социално изключване, домашно насилие, и дава предприемачеството като алтернативна кариерна и житейска пътека. Предвижда се да се работи с група от 10 момичета и млади жени на възраст от 15 до 35 години. Основни дейности: а) информационна кампания сред местната общност за мотивиране и подбор на целевата група, както и за популяризиране на темата сред други социални групи; б) обучения за стартиране и управление на бизнес; в) индивидуални консултации по изготвяне на бизнес план; г) предоставяне на 2 стипендии за участие в Младежка предприемаческа борса; д) Ръководство за начинаещи предприемачи. Освен знания и умения за собствен бизнес, в края на проекта жените ще са получили пряк достъп до възможности за финансирането му. Проектът се финансира от Българския фонд за жените и е първа крачка от дългосрочна програма на двете организации за подкрепа на жени предприемачи от малки населени места. 

За включване в програмата се кандидатства с представяне на бизнес идея до 30 септември 2018 на e-mail office@generation-bg.org, както и с разговор с организаторите, за който е необходимо предварително запитване на електорнна поща или на телефон 0888135852 - Сребрина Ефремова.

Формулярът за кандидатстване можете да намерите тук.