Кои сме ние?

Ентусиасти, които вярват, че хората са най-ценният ресурс на всяко общество, а връзката между тях генерира енергията за движение напред.

За нас промяната във всеки от нас зависи промяната на всички нас. 

 

… и за какво се борим?

Ние да разберем младите, младите да разберат нас, всички заедно да разбираме нещата.

 

А иначе…

Във фондация "Генерация" вярваме, че усилията, насочени към развитието на децата и младежите сега, се отплащат под формата на свободни, мислещи и креативни граждани, творци на активно и справедливо общество в бъдеще.   

Във връзка с това фондацията:

  • Предоставя обучения и консултации по ключови компетентности
  • Организира и провежда застъпнически и информационни кампании
  • Работи за популяризирането на традиционни и иновативни методики за работа с деца и младежи
  • Насърчава диалога между поколенията
  • Създава условия за диалог с всички заинтересовани страни, участва в партньорски мрежи и асоциации 

Фондация "Генерация" е член на: 

Общото събрание на Местна инициативна група - Лом 

Гражданско обединение "РавниБГ"