Кои сме ние?

Ентусиасти, които вярват, че хората са най-ценният ресурс на всяко общество, а връзката между тях генерира енергията за движение напред.

За нас промяната във всеки от нас зависи промяната на всички нас. 

 

… и за какво се борим?

Ние да разберем младите, младите да разберат нас, всички заедно да разбираме нещата.

 

А иначе…

Фондация "Генерация" е създадена да насърчава и подпомага личностното и професионално развитие на младите хора като граждани на демократично, устойчиво и подкрепящо общество. 

 

Във връзка с това фондацията:

 

  • Създава специализирани пространства за развитие на потенциала и компетенциите на младите хора
  • Предоставя обучения и консултации по ключови компетентности
  • Организира и провежда застъпнически и информационни кампании
  • Насърчава диалога между поколенията
  • Създава условия за диалог с всички заинтересовани страни, работи за създаване на партньорски мрежи